รหัสสินค้า :2SA1019
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SA1019 Toshiba

Contact us