รหัสสินค้า :2SA1003
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SA1003 Sanken Electric

Contact us