รหัสสินค้า : 2RI250E-080
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us