รหัสสินค้า :IRFK6J450
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK6J450 International Rectifier

Contact us