รหัสสินค้า :IRFK6H250
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK6H250 International Rectifier

Contact us