รหัสสินค้า :IRFK6H150
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK6H150 International Rectifier

Contact us