รหัสสินค้า :IRFK4HC50
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK4HC50 International Rectifier

Contact us