รหัสสินค้า :IRFK4H450
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK4H450 International Rectifier

Contact us