รหัสสินค้า :IRFK4H250
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK4H250 International Rectifier

Contact us