รหัสสินค้า :IRFK3D450
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK3D450 International Rectifier

Contact us