รหัสสินค้า :IRFK2D450
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK2D450 International Rectifier

Contact us