รหัสสินค้า :IRFK2D250
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : MOSFET Module

IRFK2D250 International Rectifier

Contact us