รหัสสินค้า :2RI100G-160
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

2RI100G-160 Fuji Electric

Contact us