รหัสสินค้า : 2RI100G-120
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us