รหัสสินค้า :2RI100G-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

2RI100G-120 Fuji Electric

Contact us