รหัสสินค้า : 2RI100E-060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

Contact us