รหัสสินค้า : 2P4M
ผู้ผลิต : NEC
ประเภท : SCR

Contact us