รหัสสินค้า :2N720A
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N720A Motorola

Contact us