รหัสสินค้า : 2N690
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us