รหัสสินค้า :2N690
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

2N690 International Rectifier

Contact us