รหัสสินค้า : 2N6509G
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : SCR

Contact us