รหัสสินค้า :2N6509G
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : SCR

2N6509G ON Semiconductor

Contact us