รหัสสินค้า :2N6508G
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : SCR

2N6508G ON Semiconductor

Contact us