รหัสสินค้า : 2N6508G
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : SCR

Contact us