รหัสสินค้า : 16N170AH1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : IGBT

Contact us