รหัสสินค้า :16N170AH1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : IGBT

16N170AH1 IXYS Corporation

Contact us