รหัสสินค้า :2N6492
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6492 Motorola

Contact us