รหัสสินค้า :2N6487
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

2N6487 ON Semiconductor

Contact us