รหัสสินค้า :2N6397
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : SCR

2N6397 Motorola

Contact us