รหัสสินค้า : 2N6397
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : SCR

Contact us