รหัสสินค้า :2N6394
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : SCR

2N6394 Motorola

Contact us