รหัสสินค้า : 2N6394
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : SCR

Contact us