รหัสสินค้า :2N6385
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6385 Motorola

Contact us