รหัสสินค้า :2N6383
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6383 Motorola

Contact us