รหัสสินค้า :2N6339
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6339 Motorola

Contact us