รหัสสินค้า :2N6283
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6283 Motorola

Contact us