รหัสสินค้า :2N6211
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6211 Motorola

Contact us