รหัสสินค้า :2N6117
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N6117 Motorola

Contact us