รหัสสินค้า : 16FR120
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Rectifier Diode

Contact us