รหัสสินค้า :16FR120
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Rectifier Diode

16FR120 International Rectifier

Contact us