รหัสสินค้า :2N6073B
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Triac

2N6073B Motorola

Contact us