รหัสสินค้า :2N5680
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N5680 Motorola

Contact us