รหัสสินค้า :2N5555
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

2N5555 Fairchild

Contact us