รหัสสินค้า :2N5321
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

2N5321 STMicroelectronics

Contact us