รหัสสินค้า :2N4858
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N4858 Motorola

Contact us