รหัสสินค้า :2N4391
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N4391 Motorola

Contact us