รหัสสินค้า :2N4093
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N4093 Motorola

Contact us