รหัสสินค้า :2N3922
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3922 Motorola

Contact us