รหัสสินค้า :2N3906
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3906 Motorola

Contact us