รหัสสินค้า :2N3904
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

2N3904 Fairchild

Contact us