รหัสสินค้า :2N3773
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3773 Motorola

Contact us