รหัสสินค้า :2N3771
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3771 Motorola

Contact us