รหัสสินค้า :2N3440
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3440 Motorola

Contact us