รหัสสินค้า :2N3439
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

2N3439 STMicroelectronics

Contact us