รหัสสินค้า :2N3055
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3055 Motorola

Contact us