รหัสสินค้า :2N3054A
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3054A Motorola

Contact us