รหัสสินค้า :2N3054
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N3054 Motorola

Contact us