รหัสสินค้า :2N2646
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N2646 Motorola

Contact us